Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


CITTASLOW UNVANI ALAN KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE ANKARA-GÜDÜL İLÇESİ İÇİN ÖNERİLER
Küreselleşmenin sebep olduğu değişiklikler ile birlikte kentler, çevre ve insan yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. Gelişen yeni teknolojiler pek çok kolaylığı beraberinde getirirken, hızlı yaşam düzeni insanların alışkanlıkları şekillendirmekte, kentlerin kimliklerini değiştirmekte ve tek tipleştirmektedir. Araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar alternatif yaşam biçimleri ve kent düzenlerini korumak, yenilerini tasarlamak/oluşturmak amacıyla farklı platformlarda konuyu irdelemekte, sürdürülebilir yaklaşımların yaygınlaşabilmesi için arayışlarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Cittaslow kavramı, modern dünya anlayışına karşı çıkan, onun sebep olduğu problemlere direniş gösteren, çevresel, ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyen bir hareket ve “yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Bu hareket, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.Bu çerçevede bu çalışma, Cittaslow unvanı alan kentlerin sürdürülebilir ulaşım stratejilerine odaklanmıştır. Seçilen örnek kentlerin alt yapı politikaları ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki çalışmalarının Türkiye’de Cittaslow unvanı almak isteyen kentlere bir referans olabileceği hipotezi ile yürütülen çalışmada örneklem çalışması olarak Ankara’nın Güdül ilçesi seçilmiştir. Güdül ilçesinin üyelik başvurusu öncesi “sürdürülebilir ulaşım” bağlamında mevcut durumu ve gelecek için belirlenen hedefleri “iyi uygulama” örneklerinden alınan verilerle karşılaştırılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilecek sonuçların Cittaslow üyeliğine başvuru yapmak isteyen yerel yönetimler için bir rehber niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.

Keywords
Sürdürülebilir Ulaşım, Cittaslow, Güdül.Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (25.05.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri