Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARI İLE FAO OLUM GRUPLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Bu araştırma, Siirt ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanları ile FAO olum gruplarının verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesini incelemek, bu konuda ileride yapılacak araştırmalara ışık tutmak ve bölge çiftçilerine yardımcı olmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, bitki materyali olarak Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen ADA 523, AGA ve ADA 334 çeşitleri kullanılmıştır. Deneme, 2018 yılında Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanında II. ürün olarak yürütülmüştür. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekim zamanları 15 Haziran, 30 Haziran, 15 Temmuz ana parselleri, çeşitler ise alt parselleri oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Bir yıllık sonuçlar incelendiğinde, bitki boyu, sap kalınlığı, bitkide sap ve yaprak oranlarının çeşit ile ekim zamanına etkisi istatistiksel olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Yeşil bitki ve kuru madde verimleri yönünden incelendiğinde, AGA çeşidinin 15 Temmuz ekiminin diğer çeşit ve ekim zamanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Silajlık mısır, çeşit, adaptasyon, verim, ekim zamanı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri