Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Renkli Örtü Malzemesinin Turp Bitkisinin (Raphanius sativa L.) Bazı Besin Konsantrasyonlarına Etkisi

Bu çalışmada, farklı renkli örtü maddelerinin turp bitkilerinin bazı besin konsantrasyonları üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, 2019 yılında ISUBÜ, Ziraat Fakültesi Araştırma Merkezinde tünel havalandırmalı 3 adet plastik serada gerçekleştirilmiştir. Örtü malzemelerin etkilerini incelemek için seralar mavi, kırmızı ve şeffaf PE (kontrol olarak) çrtü malzemeleri ile kaplanmıştır. Uygulamada kullanılan seralar şu şekilde adlandırılmıştır: Mavi renkli (BlueG), Kırmızı renkli (RedG) ve Şeffaf kontrol (ConG) seralar. Çalışma 2019 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Büyüme sezonu sonunda potasyum (K), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), bakır (Cu), çinko (Zn ve demir (Fe) analizleri için yaprak ve yumru örnekleri alınmıştır. Sonuçlar, renkli örtü malzemelerinin, yaprak ve yumru mineral besin konsantrasyonlarını Zn dışında önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Uygulama sonunda, renkli örtü malzemesinin yaprak ve yumrudaki sadece Zn konsantrasyonlarını etkilemediği belirlenmiştir. Ayrıca özellikle yapraklarda, renkli örtü malzemesinin, kontrol serasına göre tüm besin konsantrasyonlarının artmasına neden olmuştur. Özellikle mavi örtü altında yetişen turp bitkisinin yapraklarının diğerlerine göre oldukça yüksek Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu içeriği bulunmuştur. Özellikle BlueG uygulamasının yapraklarında Fe, Mn, Cu, Mg ve Ca konsantrasyonunu arttırdığı belirlenmiştir.  Benzer şekilde, mavi renkli örtü malzemesinin bitki yumrularında K, Fe ve Cu konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur. Sonuç olarak seralarda turp bitkilerinin yetiştirilmesinde mavi örtü malzemesi kullanımının çalışmada belirtilen besin maddelerinin içeriğini artırması nedeniyle en uygun renk uygulaması olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Renkli materyal, sera, besin elementleri, turp

Kaynakça Aktaş, M. & Ateş, A. (1998). Bitkilerde Beslenme Bozuklukları Nedenleri Tanınmaları. Nurol Matbaacılık A.Ş. Ostim-Ankara. Allison, L.E. & Moodie, C.D. (1965). Carbonate. In: C.A. Black et al (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2. Agronomy 9: 1379-1400. Am. Soc. of Agron.. Inc..Madison. Wisconsin, U.S.A. Atilgan, A. Yucel, A., Aktas, H. & Tuncbilek, F. (2019). Investigation of Heating and Cooling Degree-Hour Values in Greenhouses With Different Color Cover Materials: The Case of Lettuce Plant, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3:235-252. Baytorun, A. N. & Gügercin, Ö. (2015). Seralarda Enerji Verimliliğinin Artırılması, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 30(2):125-135. Bouyoucos, G.L. (1951). A Recalibration of the hydrometer for making mechanicalanalysis of soil, Agronomy journal 43(9):434-438. Bolat, İ. & Kara, Ö. (2017). Bitki Besin Elementleri: Kaynakları, İşlevleri, Eksik ve Fazlalıkları, Bartın Orman Fakultesi Dergisi, 19(1): 218-228. Brady, N.C. (1990). The Nature and Properties of Soils. 10th Edition, Macmillan Publishing Company, New York, USA. Boşgelmez, A. Boşgelmez, İ.İ. Savaşçı, S. & Paslı, N. (2001). Ekoloji-II (Toprak), Başkent Klişe Matbaacılık, Kızılay-Ankara. Egilmez, Z.H. (2019). Sera Yetiştiriciliğinde Farklı Renklerdeki Sera Örtü Malzemelerinin Bitki Gelişimine Etkileri: Turp Örneği, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Egilmez, Z.H. & Atilgan, A. (2019). Effects of Greenhouse Covering Materials of Different Colors on Plant Development in Greenhouse Cultivation: Radish (Raphanus Sativus Var L.) Case, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3:219-234. Foth, H.D. (1984). Fundamentals of Soil Science. 7th Edition, John Wiley and Sons, New York. Jackson, M.L. (1967). Soil chemical analysis. Prentice Hall of India Private Limited. New Delhi. Jones, Jr. Benton, J. Wolf, B. & Mills, H.A. (1991). Plant Analysis Handbook. A Practical Sampling, Preparation, Analysis, and Interpretation Guide, Micro-Macro Publishing, Inc: Athens, GA. Kacar, B. & İnal, A. (2008). Bitki Analizleri, Nobel Yayınları No: 1241. Kacar, B. & Katkat, V. (2010). Bitki Besleme. 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti, Kızılay-Ankara. Kacar, B. (2009). Soil analysis. Nobel Press. 1387. Kartal, E. (2007). Balcalı Turp Çeşidinin Verim Ve Yumru Kalitesi Üzerine Tohum Miktarı İle Ekim Yönteminin Etkileri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, Adana. Lindsay, W.L. & Norvell, W.A. (1969). Development of a DTPA micronutrient soil test. Soil Science Society of American Proceeding 35: 600-602. Marschner, H. (2011). Marschner's mineral nutrition of higher plants. Academic press, 2011. McCauley, A. Jones, C. & Jacobsen, J. (2009). Nutrient Management. Nutrient management module no 9, Montana State University Extension Service. Publication, 4449-9, p.1–16. Olsen, A. (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. Us Dep. of Agri. Circ. 939. Washington DC. Agronomy Journal 43:434-437. Sarı, T. (2009). Edirne ve Çevresinde Otoban Kenarlarındaki Topraklarda Bazı Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, Tekirdağ. TUİK, (2020). Bitkisel Üretim İstatistikleri, Web Document, (Erişim tarihi: 28.02.2020) https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr Walkley, A. & Black I.A. (1934). An examination of the degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method, Soil Science 37(1):29-38. ,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri