Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİT TÜREVLERİNİN FE(III) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Sülfamoyilbenzoik asit türevleri ve metal komplekslerinin antifungal, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antidiyabetik, ağrı kesici, enfeksiyon tedavisi, diüretik, menisküs, enzim inhibitörü ve romatizma tedavisi gibi biyolojik özelliklerinin olduğu bilinmektedir. Literatürde 4-sülfamoyilbenzoik asitin Cu(II), Zn(II), Ag(I), U(IV), Lu, Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Sn basit metal kompleksleri ve karışık ligandlı Cu(II), 2- metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asitin Cu(II) ve karışık ligandlı Cu(II) ve 2,4-dikloro-5- sülfamoyilbenzoik asitin Zn(II) metal komplekslerinin yapıları çeşitli spektrokopik yöntemlerle açıklanmıştır. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asit ile ilgili herhangi bir kompleks bileşiğe rastlanmamıştır. Bu çalışmada, 4-sülfamoyilbenzoik asit (H4sba), 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit (H2MeO5sba), 2,4-dikloro-5-sülfamoyilbenzoik asit (H24Cl5sba) ve 4-kloro-3- sülfamoyilbenzoik asitin (H4Cl3sba) Fe(III) metal kompleksleri (Fe4sba, Fe2MeO5sba, Fe4Cl3sba ve Fe24Cl5sba) sentezlenmiştir. Metal komplekslerinin yapıları elementel, FTIR, manyetik duyarlılık ve molar iletkenlik teknikleri ile önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sülfamoyilbenzoik Asit, Fe(III) Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (25.05.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri