Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FARKLI SIRA ARASI MESAFELERİ, TAVUK GÜBRESİ DOZLARI VE TOHUM ÖN UYGULAMALARININ NOHUT (Cicer arietinum L.)’UN NODÜLASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

Farklı sıra arası mesafeleri, tavuk gübresi dozları ve tohum ön uygulamalarının nohut (Cicer arietinum L.)’un nodülasyonu üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, 2016 ve 2017 yetiştirme sezonunda Siirt koşullarında yürütülmüştür. Denemeler bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 20, 30 ve 40 cm olmak üzere 3 farklı sıra arası mesafe ana parsellere; tohum ön uygulaması ve Mesorhizobium ciceri aşılama alt parsellere; tavuk gübresi dozları 0, 40, 120 ve 200 kg/da hesabına göre altın altı parsellere uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; bitkide nodül sayısı 21.27-54.57 adet/bitki, nodül yaş ağırlığı 3.908-7.809 g, nodül kuru ağırlığı 0.659-1.234 g değerleri arasında değişim göstermiştir. Sonuç olarak, Siirt ili ekolojik koşullarında yürütülen bu çalışmada 40 cm sıra arası mesafe + Mesorhizobium ciceri + 120 kg/da uygulaması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Cicer, gübre, nohut, Rhizobium, sıra arası, solucan, tavuk

Kaynakça .

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri