Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GASTROİNTESTİNAL VE MEME MALİGN NEOPLASMLI PREOPERATİF HASTALARDA, CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 VE AFP TÜMÖR BİYOBELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ

Biyobelirteçler, günümüzde gastrointestinal ve meme malign karsinomlu hastaların saptanmasında ve tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla preoperatif hastalarda başlıca tümör belirteçleri olan CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 ve AFP düzeylerini, bu belirteçlerin prognostik önemini ve aralarındaki ilişkileri araştırdık. Yöntem: Ekim 2019 ile Aralık 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza başvurmuş preoperatif gastrointestinal malign neoplasm (Kolon, kolorectal, rectum, secum, ileum, mide ve pankreas) ve meme malign neoplasm tanısı almış olan 72’si erkek, 96’sı kadın olan toplam 168 hastanın CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 ve AFP test sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan gastrointestinal malign neoplasmı olan preoperatif 102 hastanın 72’si erkek (%61), 30’u kadındı(%29 ).Bu hasta grubunda, 20 mide, 45 kolon, 12 rectum, 6 sekum, 8 pankreas, 5 karaciğer, 6 duodenum malign neoplasmlı hasta bulunuyordu(Tablo 2).Erkek hastaların yaş ortalaması 63.1 ± 9.3, kadın hastaların yaş ortalaması da 66,3 ± 9,8 olarak bulundu. Sonuç: Gastrointestinal malign neoplasmı olan hastalarda, CEA tümör biyobelirtecinin , CA 19-9 ve AFP testlerinden bağımsız bir prognostik faktör olduğu, meme malign neoplasmlı preoperatif hastalarda ise CEA düzeylerinin, CA 15-3, CA 125 tümör biyobelirteçleri ile uyumlu bir şekilde korelasyon gösterdiği sonucuna vardık.Anahtar Kelimeler
EGTM; tümör markerleri; kolorektal kanser; gastrointestinal kanser; meme kanseri.

Kaynakça 1. Chan CC, Fan CW, Kuo YB, Chen YH, Chang PY, Chen KT, Hung RP, Chan EC. Multiple serological biomarkers for colorectal cancer detection. Int J Cancer. 2010;126:1683–90. 2. Al-Shuneigat JM, Mahgoub SS, Huq F. Colorectal carcinoma: nucleosomes, carcinoembryonic antigen and ca 19-9 as apoptotic markers; a comparative study. J Biomed Sci. 2011;18:50. 3. Swiderska M, Choromanska B, Dabrowska E, Konarzewska-Duchnowska E, Choromanska K, Szczurko G, Mysliwiec P, Dadan J, Ladny JR, Zwierz K. The diagnostics of colorectal cancer. Contemp Oncol (Pozn) 2014;18:1–6. 4. Sajid KM, Parveen R, Durr-e-Sabih , Chaouachi K, Naeem A, Mahmood R, Shamim R. Carcinoembryonic antigen (CEA) levels in hookah smokers, cigarette smokers and non-smokers. J Pak Med Assoc. 2007;57:595–9. 5. Zheng CX, Zhan WH, Zhao JZ, Zheng D, Wang DP, He YL, Zheng ZQ. The prognostic value of preoperative serum levels. World J Gastroenterol. 2001;7:431–4. 6. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2015. CA Cancer J Clin. 2015;65:5–29. 7. Stiksma J, Grootendorst DC, van der Linden PW. CA 19-9 As a Marker in Addition to CEA to Monitor Colorectal Cancer. Clin Colorectal Cancer. 2014;13:239–44.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri