Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YAŞLILARDA KISITLAMA DÖNEMİNDE D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ

Dünya genelinde bir salgına neden olan COVID-19 hastalığı nedeniyle ülkemizde yaşlıları korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştır. İnsanlar, D vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını güneş ışığından sağlar. Bu kısıtlama nedeniyle yaşlıların güneş ışığından yeterli yararlanmaları mümkün olmadığından D vitamini eksikliği riskiyle karşılaşmaktadırlar. D vitamini eksikliği sadece iskelet sistemi hastalığının değil, birçok sistemik hastalığın gelişmesine katkı sağlar. Bunun için D vitamini eksikliğinden kaçınmak gerekir. Çalışmamızın amacı, yaşlılarda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu döneminde D vitamini düzeylerini incelemektir.

Çalışmamızda COVID-19 pandemisine bağlı sokağa çıkma yasağı döneminde çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanemize gelen 65 yaş ve üzeri yaşlıların serum D vitamini, B12 vitamini ve magnezyum düzeyleri ile rutin laboratuvar bulguları değerlendirildi. Çalışma kapsamına giren toplam 39 hastanın 24’ü erkek ve 15’i kadındı. Hastaların yaşları 65 ile 94 yıl arasında değişmekteydi ve ortalama yaş 71.9±6.2 yıl idi.

Hastaların vitamin D düzeyleri 4.67 ng/ml ile 28.2 ng/ml arasında değişmekteydi ve ortalama vitamin D değeri ise 13.15±6.09 ng/ml idi. Hastalardan 34’ünde vitamin D eksikliği mevcuttu. Beş erkek hastada ise vitamin D düzeyleri yetersizdi. Hiçbir hastada vitamin D düzeyleri normal düzeyde değildi. Kadınlarda D vitamini düzeyleri 4.67 ng/ml ile 18,9 ng/ml arasında değişmekteydi ve ortalaması ise 10,71±4.66 ng/ml idi. Erkeklerdeyse D vitamini düzeyleri 6,62 ng/ml ile 28,20 ng/ml arasında değişmekteydi ve ortalaması ise 14,74±6,46  ng/ml idi. Kadınlarda ortalama D vitamini düzeyleri erkeklere göre anlamlı olarak daha azdı (p<0.05).

Çalışmamızda yaşlılarda sokağa çıkma kısıtlaması döneminde D vitamini eksikliği yaygın bulunmuştur. Yüz maskesi takılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve fiziki mesafeye uyulması gibi koruyucu önlemlerin yanında yaşlıların D vitamini eksikliğinden de kaçınması gereklidir. Bunun için yaşlıların önlemlere uyarak açık havada egzersiz yaparak güneşten yararlanmaları ve yüzmeleri önemlidir.Anahtar Kelimeler
Yaşlı, Kısıtlama, D vitamini, Pandemi

Kaynakça 1. Boran M, Boran ÖF, Yılmaz N, Canbakan B. Vitamin B12 replasmanı tedavisi: Oral? İntramüsküler? Harran Tıp Derg. 20202;17(1):19-23. 2. Bozkaya G, Örmen M, Bilgili S, Aksit M. D vitamini için güneşten yeterince faydalanıyor muyuz? Türk Klinik Biyokimya Derg 2017;15(1):24-29. 2. Burkievcz CJ, Skare TL, Malafaia O, Nassif PANN, Ribas CSG, Santos LRP (2012). Vitamin D feciciency with chronic venous ulcers. Rev Col Bras Cir. 39(1):060-063. 4. Carter SJ, Baranauskas MN, and Fly AD (2020). Considerations for obesity, vitamin D, and physical activity amid the COVID-19 pandemic. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oby.22838. 5. D’Avolio, A. Avataneo, V.; Manca, A.; Cusato, J.; De Nicolò, A.; Lucchini, R.; et al (2020), M. 25-hydroxyvitamin D concentrations are lower in patients with positive PCR for SARS-CoV-2. Nutrients. 12, 1359. 6. Ekim M, Ekim H. D vitamini eksikliğiyle derin ven trombozu arasındaki ilişki. Van Tıp Dergisi. 2019;26(4):526-531. 7. Ekim M, Ekim H. KOVID-19 olan hastalarda beslenme ve vitaminin D’nin önemi. International conference on COVID-19 studies. June 21-23, 2020, Ankara, Turkey. 8. Ekim M, Ekim H. Sağlıklı yaşamda güneşin ve D vitamininin önemi. 4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 03-05 Mayıs, 2018 .Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya, Turkey. 9. Fidan F, Alkan BM, Tosun A. Çağın pandemisi: D vitamini eksikliği ve yetersizliği. Türk Osteoporoz Dergisi. 2014;20:71-74. 10. Folsom AR, Roetker NS, Rosamond WD, Heckbert SR, Basu S, Cushman M, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and risk of venous thromboembolism: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. J Thromb Haemost. 2014 Sep;12(9):1455-1460. 11. Genç A, Sevim DG, Özen AT, Yılmaz G. D vitamininin çeşitli hastalıklardaki nadir kullanım alanları. Ankara Tıp Üniversitesi Fakültesi Mecmuası 2015;68(2):55-60. 12. Grant WB, Lahore H, McDonnell SL, Baggerly CA, French CB, Aliano JL, et al (2020). Evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths. Nutrients, 12, 988, doi: 103390/nu12040988. 13. Holick MF. Vitamin D status: measurement, interpretation and clinical application. Ann Epidemiol 2009;19(2):73-78. 14. Kohlmeier M (2020). Avidance of vitamin D deficiency to slow the COVID-19 pandemic. Bmjnph 2020:0. Doi: 10.1136/bmjnph-2020-000096. 15. Kumsar AK, Yılmaz FT, Olgun N. Vitamin D eksikliği hipertansiyon gelişiminde bir risk faktörü mü? Cumhuriyet Nurs J 2015;4(1):35-40. 16. Lanham-New SA, Webb AR, Cashman KD, Buttriss JL, Fallowfield JL, Masud T, et al. (2020). Vitamin D and SARS-CoV-2 virus/COVID-19 disease. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2020;0. doi:10.1136/bmjnph-2020-000089. 17. Li Y and Zhou L. Vitamin D deficiency, obesity and diabetes. Cell Mol Biol 2015;61(3):35-38. 18. Mattiuzzi C, Lippi G (2020). Which lessons we learn from the 2019 novel coronavirus outbreak. Ann Transl Med. 8(3):48. 19. Özay HY, Mungan İ, Ercan GÇ, Turan S, Çevik BE. Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaşlı hastaların D-vitamini düzeylerinin prognoz üzerrine etkisi. J Contemp Med. 2020;10 (1):13-17. 20. Uwitonze AM, Razzaque MS. Role of magnesium in vitamin D activation and function. J Am Osteopath Assoc. 2018;118(3):181-189. Uwitonze AM, Razzaque MS. Role of magnesium in vitamin D activation and function. J Am Osteopath Assoc. 2018;118(3):181-189. 21. Vanga SR, Good M, Howard, and Vacek JL. Role of vitamin D in cardiovascular health. Am J Cardiol 2010;106:798-805. 22. Zhen D, Liu L, Guan C, Zhao N, Tang X (2015). High prevalence of vitamin D deficiency among middle-aged and elderly individuals in northwestern China: its relationship to osteoporosis and lifestyle factors. Bone,71:1-6.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri