Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SIÇANLARDA DUODENUM PERFORASYON MODELİNDE KONVANSİYONEL CERRAHİ YÖNTEMLER VE FİBRİN BAZLI DOKU YAPIŞTIRICILARI İLE YAPILAN ONARIMLARIN KISA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Peptik ülser (PÜ), özofagus, mide ve ince barsakların asit-peptik aktivite ile karşılaşan mukozalarında oluşan kronik yaralardır. Hem PÜH kompikasyonu olan perforasyonun tedavisinde hem de morbid obezite hastalarının laparoskopik tedavisinde fistül oranlarının azaltılması için Fibrin bazlı doku yapıştırıcıları (FBDY) kullanılmaktadır. Bu deneysel çalışma ile minimal invaziv cerrahi yöntemlerde kullanılabilecek FBDY’nın PÜ komplikasyonu olan perforasyonda yara iyileşmesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Wistar Albino cinsi 72 adet dişi sıçan kullanıldı. Oluşturulan duodenal perforasyonun onarım şekline göre primer tamir (Grup 1), primer tamir ve omentoplasti (Grup 2) ve sadece FBDY ile onarım (Grup 3) uygulanarak 3 grup oluşturuldu. 4., 7. ve 22. günlerde yara patlama basıncı (PB) ve doku hidroksiprolin düzeyi (HPD) ölçüldü. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: PB 4.gün Grup 1 ve 2’nin patlama basıncı değerlerinin Grup 3’den ileri düzeyde anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,01). Yedinci ve 22. gün patlama basınçları açısından 3 grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). HPD 4. gün Grup 1 ve Grup 2’de Grup 3’den anlamlı derecede yüksek olarak saptandı (p<0.05, p<0.01). Sonuç: PÜ perforasyonu cerrahisinde FBDY tek başına kullanıldığı zaman, klasik cerrahi yöntemlere göre erken dönemde daha güvensizdir. Tek başına kullanılması yerine diğer cerrahi yöntemlere destek amacıyla kullanılabilir.Anahtar Kelimeler
Peptik ülser, Peptik ülser perforasyonu, Fibrin zamk

Kaynakça 1.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri