Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

* *
FINITE ELEMENT SIMULATION OF NEEDLE PEEN FORMING PROCESS FOR SHEET METAL , ss. 1-12
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
ELEKTROLİTİK KAPLAMA İLE ÜRETİLEN Ni-B ALAŞIMLARINDA TMAB KONSANTRASYONUNUN SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİ , ss. 20-28
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
INFLUENCE OF STIRRING PROCESS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ENAC-46000 REINFORCED BY NANO-PARTICLES , ss. 43-52
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
CLASSIFICATION OF SIGNALING PROTEINS USING COMPUTER-BASED METHODS , ss. 53-62
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
TÜRKİYE BADEM ÜRETİMİ: SON DÖNEMLERDEKİ DEĞİŞİMLERİN GENEL ANALİZİ , ss. 63-72
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİNİN SON DÖNEMLERDEKİ GENEL ANALİZİ , ss. 77-82
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARI İLE FAO OLUM GRUPLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ , ss. 117-125
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
A STUDY ON A NEW BIO-INSPIRED WING DESIGN AND 2D ANALYSIS OF ITS AERODYNAMIC CHARACTERISTICS , ss. 126-136
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
HARRAN OVASI SULU KOŞULLARDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ÜÇ MISIR ÇEŞİDİNDE BİTKİ SIKLIĞININ VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ss. 137-145
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
A RESEARCH ON MICROPROPAGATION OF PIXY ROOTSTOCK , ss. 146-159
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
ZİVZİK NARINDA KLON SELEKSİYONU , ss. 160-169
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

* *
HVAC STANDARDS FOR ACCEPTABLE THERMAL CONDITIONS IN THE HOSPITAL: A CASE STUDY , ss. 170-187
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mevlüt TÜRK
FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ÇOK YILLIK ÇİMİN (Lolium perenne L.) ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ , ss. 1-6
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Zekiye EFE
FOTO-AKTİF DEZENFEKSİYONUN ENTEROCOCCUS FAECALIS VE CANDIDA ALBICANS ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ , ss. 7-14
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet KARAMAN
İLERİ KADEME EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) HATLARI İLE TESCİLLİ ÇEŞİTLERİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI , ss. 104-113
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet KARAMAN
DİYARBAKIR İLİ KOŞULLARINDA AUGMENTED DENEME DESENİNDE EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ , ss. 195-205
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Celal YÜCEL
ADANA KOŞULLARINDA BAZI TATLI SORGUM GENOTİPLERİNİN POSA VERİMİ VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİ , ss. 230-238
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Derya YÜCEL
ADANA KOŞULLARINDA TATLI SORGUMUN BİYOKÜTLE VE BİYOETANOL POTANSİYELENİN BELİRLENMESİ , ss. 239-246
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Kağan KÖKTEN
MUŞ İLİ KIYIBAŞI KÖYÜ MERASININ FARKLI YÖNEYLERİNİN BOTANİK KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ , ss. 247-258
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Kağan KÖKTEN
MUŞ MERKEZE AİT KIYIBAŞI KÖYÜ MERASININ VERİM VE KALİTESİNİN BELİRLENMESİ , ss. 259-265
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Eylül sayısı 

  (25.09.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Kasım Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri